Om Rosendalsskolan

Vi är en kommunal F–9 skola i centrala Vallentuna med cirka 750 elever. Rosendalsskolan är uppdelad i olika lokaler för F-6 och 7-9. Vår skola omges av mycket natur och stora skolgårdar med många alternativ för aktivitet på rasterna.

Vad sägs om vår skola?

"Raster är roliga, många vänner, idrott är kul och jag lär mig mycket." Så beskriver en av eleverna hur det är att gå på Rosendalsskolan. Ta reda på vad fler elever och lärare säger om oss.

Vad sägs om vår skola?

Barn leker på skolgården

Skolan och skolgården

Vi har under de senaste åren utvecklat en fantastisk god skolmiljö för eleverna för att skapa trygghet och trivsel på skolan. Vi har aktivt arbetat med att skapa en miljö som är anpassad efter våra elever och deras behov. Vår utemiljö har det mesta man kan tänka sig. Stor fotbollsplan, klätterställning, hinderbana, pingisbord och stora ytor för lek och återhämtning på rasterna.

Digitalt lärande

Digital kompetens är viktigt för oss eftersom det är en del av elevernas vardag och framtid. All personal får kontinuerlig utbildning inom området och alla elever har tillgång till dator eller iPad i sin undervisning.

Värdegrundsarbete

På vår skola är det viktigt att vi lär våra elever att vara bra människor. Vi arbetar efter en likabehandlingsplan som ses över varje år. Det är plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolresa

Varje år gör våra elever i åk 9 en resa tillsammans med lärarna. Under skolresan erbjuder vi barnen olika typer av upplevelser och erfarenheter som vandring i skog och natur, att skriva och publicera en bok, att representera skolan i olika sammanhang.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats