Fritidshem

Olympiaskolans fritidshem har två avdelningar, Alfa och Omega. Eleverna i årskurs 1–3 erbjuds förstärkt skolstart vilket innebär att eleverna under skoldagen får möjlighet till rörelse som gynnar skolarbetet.

Avdelning Alfa

Telefon
08-587 849 97

Avdelning Omega

Telefon
08-587 862 92

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats