Fritidshem

Olympiaskolan har ett fritidshem/ korttidshem (KTT). Eleverna i årskurs 1–3 erbjuds förstärkt skolstart, vilket innebär att eleverna under skoldagen får möjlighet till rörelse som gynnar skolarbetet.

Avdelning Alfa

Telefon
08-587 849 97

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats