Om skolan

Vi är en kommunal F-9 skola i centrala Vallentuna med cirka 550 elever. Karlslundsskolan är en skola som har mod att gå före vad det gäller pedagogiska tankar och tillgängligt lärande för alla. Vår undervisning utgår från moderna pedagogiska tankar med ständig utveckling mot mer tillgängliga lärmiljöer.

Vi arbetar målmedvetet med att ge våra elever möjligheter att nå höga kunskapsnivåer. Som elev på Karlslundsskolan kan du välja att utvecklas i Vallentuna musikklasser och resa till olika länder via utbyten i vårt internationaliseringsarbete. Spanska och tyska introduceras på låg- och mellanstadiet.

Skolan och skolgården

Vi har en skolgård som inbjuder till lek och rörelse och vi har en strävan att skapa en lärmiljö som ska stimulera, utmana och inspirera våra elever. Med modern pedagogik som utgångspunkt, välplanerade lokaler och digital teknik som stöd söker vi ständigt nya sätt för att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande.

Värdegrundsarbete

Karlslundsskolan har trivselregler och en trygghetsplan som vi arbetar efter. Trivselreglerna tar upp ansvar, trygghet och respekt och god hälsa och har tagits fram via elevråd och klassråd, behandlats i Trygghetsteamet och därefter beslutats av rektor. Trygghetsplanen finns för att alla elever ska få lika rättigheter och för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats