Elevråd

Enligt skollagen ska elever ges möjlighet till inflytande över sin undervisning och skolmiljö. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. Därför ska elevrådet få ta plats på skolan.

För att öka engagemanget för sin egen skolgång jobbar elevrådet aktivt på vår skola. Eleverna på skolan har delats upp i tre elevråd, ett för varje stadie. De träffas en gång i månaden tillsammans med pedagog från stadiet och diskuterar aktuella frågor som rör dem och skolan. Skolledningen deltar när elevrådet önskar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats