Skolsamråd

Enligt skollagen och läroplanen ska elever och vårdnadshavare få möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Detta gäller från förskola till gymnasieskola.

Två gånger per termin träffas skolans ledning, representanter för vårdnadshavare samt skolans kontaktpolitiker.

Vårdnadshavarens främsta väg till delaktighet och inflytande är genom klass- och föräldramöten, skolsamråd och utvecklingssamtal. Om du som vårdnadshavare har frågor du vill lyfta kontaktar du klassens föräldrarepresentant inför mötet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats