Skolsamråd

Tre gånger per läsår bjuds föräldrar från förskoleklassen - åk 9 in till skolsamråd där viktiga och aktuella frågor på skolan lyfts fram. Föräldrar får under samråden, via föräldrarepresentanter i varje klass, möjlighet att ställa frågor om skolans resultat och verksamhet.

Under skolsamråden deltar förutom föräldrarepresentanter, skolledning, och elevrepresentanter. Kökschef från skolköket och skolans kontaktpolitiker deltar regelbundet på skolsamråden. 

Protokoll från skolsamråden publiceras på SchoolSoft och är tillgängliga för alla föräldrar och personal på skolan.

Skolsamråd läsåret 2020/21

23 september 2020 kl. 18.00-19.00
3 februari 2021 kl. 18.00-19.00
5 maj 2021 kl. 18.00-19.00

Inbjudan kommer via SchoolSoft.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats