Elevråd

Lovisedalsskolans elevråd är uppdelat i åk 3-5 och 6-9 som träffas regelbundet under läsåren. Här diskuteras bland annat frågor som rör hela skolan och alla elever.

Elevrådet består av två representanter från varje klass i årskurserna 3 till 9 och två vuxenrepresentanter. Elevrådsrepresentanten har med sig frågor/förslag från klassråden. Representanterna från åk 3 har med sig frågor till elevrådet från åk 1-2.

Elevrådet har en egen budget som de ansvarar för och kan använda för att köpa in material eller arrangera aktiviteter för alla elever. På Lovisedalsskolan arrangerar elevrådet exempelvis aktiviteterna “Talangjakten” och Skolval.

Från elevrådet väljs även två elever ut att vara elevskyddsombud och delta i skolans arbetsmiljöarbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats