Ekskogen

Skogsäng till skattegården i Åby. 
Frälselägenhet som laga skiftades år 1851.

Karta
Dagens Ekskogen med omgivningar.

Karta
Ekskogen i konceptet till det häradsekonomiska kartverket från början av 1900-talet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats