Ramsta

Ramsta ligger i norra delen av Garns gamla socken. Ägorna är splittrade på fyra olika platser i norra delen av socknen. Tidigare har Ramsta legat i ägoblandning med grannbyn Kumla.

Karta
Ramsta med omgivningar 2012.

Namnet är ett –stanamn. Förleden är troligen ursprungligen ett mansnamn ”Rahm”.

Ramsta har legat i ägoblandning med Kumla varför Ramsta karterats tillsammans med grannbyn Kumla under historisk tid. Den äldsta kartan är en geometrisk jordebok från år 1639, A6:14-15. Ramsta var då värderat till 14 öresland skatte.

Karta
Del av karta A6:14-15 1639. Ramsta är karkerad som A2 i mitten av kartbilden. 

Ramsta redovisas på flera storskifteskartor och även en laga skifteskartan över Kumla.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats