Pukby

Pukby ligger i sydöstra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och närmast kvadratisk. Ägogränsen i söder och öster utgör sockengräns och Bromseby gränsar till Pukby i öster.

Karta
Karta över Pukeby 2012.

Namnet skrevs Pukallby år 1556. Puk kan betyda knöl.

Den äldsta kända storskaliga kartan över Pukby är en ägomätning från år 1728 (A126-29:1) av Lars Kietzling. Pukby var ett fjärdedels frälsehemman. Det årliga utsädet angavs vara 1 tunna och 16 kappland och ängsskörden 26 lass.

Karta
Karta A126-29:1 från 1728.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats