Exarby

Exarby ligger i östra delen av gamla Garns socken. Ägofiguren är nästan helt kvadratisk, med gränserna i sjön Härsen i nordväst, Storsjön i nordost och Exarbysjön i sydost.

Karta
Området där Exarby hade sina ägor idag.

Karta
Exarbys ägor 1841. 

Namnet nämns första gången i skrift som Erikssarby år 1546. Namnet är sammansatt av mansnamnet Erik, ett genetiv –s, ordet arva och efterleden –by. Namnformen är medeltida och mycket ovanlig.

Exarby och Skrattby inköptes på exekutiv aktion år 1734 av greve Axel Wrede Sparre på Östanå.

I kartmaterialet omnämns en såg 1723 och 1814 samt en mjölkvarn till husbehov 1787.

Exarby torp eller backstuga finns med i kartor från år 1726 och torpet Dalsättra år 1825.

Av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det inte längre fanns någon gård här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats