Skrattby

Skrattby ligger i den östligaste delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk med inägorna centralt och utmarken i norr och söder. Ägogränserna sammanfaller med Storsjön i väster och sjön Mesormen i öster.

Karta
Karta över Skrattby 2012.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats