Stångberga

Stångberga ligger i norra delen av Garns gamla socken.

Karta
Karta över Stångberga med omgivningar idag.

Den äldsta storskaliga kartan över Stångberga inägor är daterad år 1639, A6:18-19. Av kartan framgår att byn bestod av tre gårdar och en utjord som tillsammans var värderade till drygt 6 markland (49½ öresland). Det årliga utsädet låg mellan 21 ¼ och 30 tunnor. Det fanns även stora arealer obrukad åkermark. Höskörden var årligen 94 lass. Åby redovisas också i kartan. I textbeskrivningen omtalas en kronoutjord som låg i tegskifte med byn.

Hus
Stångberga gård. Fotograf: Okänd ca 1900.

År 1728 (A126-35:1) gjordes en ägodelning av Stångberga. Byn var då värderad till 2 ½ mantal. I kartan står att läsa om en skogsbrand som härjat för 30 år sedan. 

Karta
Karta A126-35:1 från 1728. 

Stångberga laga skiftades år 1920 (A126-35:4).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats