Lilla Garn

Lilla Garn ligger nära kyrkan och Klockargården nära stranden till Garnsviken. För mer information om Lilla Garn se Toftesta.

Karta
Lilla Garn 1862. Detalj ur karta (A126-43:4).

Ångbåtskommunikationerna utvecklades på 1860-talet. Under 1800-talets senare hälft tillkom mycket bebyggelse i Lilla Garn – företrädesvis i schwezierstil. Gården Lilla Garn uppfördes vid 1800-talets mitt i schweizerstil. Efter laga skifte år 1864 av Toftesta by inleddes en ny byggnationsfas i Lilla Garn med koppling till ångbåtstrafiken med etablering av skola, handelsbod, mejeri och sågverk.

By
Lilla Garns kyrkby. På bilden syns var ångbåten vände nedanför byn. Fotograf: Okänd ca 1940.

Fartyg
Ångfartyget S/S Åkers Kanal i Garnsviken. Fotograf: Okänd ca 1905.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats