Uddra

Uddra eller Ådra som det tidigare kallades ligger i Garns centrala del, strax söder om Norrsjön. Uddra ingår numera i Brollsta ägor.

Karta
Karta över dagens Uddra.

Uddra kartlades år 1734 (A126-44:1) i samband med en ägomätning. I kartan, som är fin, redovisas bland annat en sågkvarn och en damm samt Sågare torp i närheten av byn. Det fanns flera torp på Uddra ägor, bl a torpet Sweden och Wrangen. På Morsta ägor låg Grabtorpet. Av kartan framgår varken utsäde eller örestal, däremot redovisas rågångarna.

Karta
Del av karta A126-44:1 över Uddra ägor 1734.

Inga skifteskartor finns över Uddra ägor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats