Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Karlslundsskolan / Nyheter / Tillfällig och delvis stängning av Karlslundsskolan och fritidshem för elever i förskoleklass

Tillfällig och delvis stängning av Karlslundsskolan och fritidshem för elever i förskoleklass

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna har, efter samråd med Smittskydd Stockholm, beslutat att Karlslundsskolan ska stängas för undervisning i skolans lokaler för elever i förskoleklass Björnarna tisdagen den 14 till och med måndagen den 20 december, på grund av att ökad smittspridning i klassen föreligger. Undervisning kommer att ske genom distansundervisning under perioden skolans lokaler är stängda för klassen.

Beslutet omfattar även stängning av Karlslundsskolans fritidshem för elever i förskoleklass Björnarna. Fritidshem tar under tiden endast emot barn med lagstadgat behov av sådan omsorg och barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga sektorer enligt MSB:s beskrivning: vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Se information nedan.

Mer information om hur undervisningen bedrivs och uppdateringar i utvecklingen publiceras på Schoolsoft. Där finns även information om hur anmälan om behov av omsorg på fritidshem går till samt beställning av lunchlådor under perioden för den delvisa stängningen. Utvärdering av läget kommer att ske tillsammans med Smittskydd Stockholm under måndagen för att då se om ytterligare beslut behöver fattas.

Tack för ert samarbete!

Vänliga hälsningar

Mattias Lingeskog
Rektor Karlslundsskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats