Glädjeruset- loppet där alla är välkomna!

Den 22 september var det dags för eleverna på Olympiaskolan att springa det årliga loppet Glädjeruset.

Glädjeruset anordnas av idrottsföreningen God Assistans IF i syfte att uppmärksamma barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det är ett lopp där alla är välkomna som de är, där alla kan delta på sitt sätt och där gemenskap är viktigare än resultat och sluttider. Ett annat syfte är att samla in pengar till Hugos Stiftelse som arbetar för ett gott och aktivt liv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vid målgång fick alla deltagare en t-shirt och medaljer där det står "Jag är en superhjälte" på bandet.

I grundsärskolans läroplan står det att "Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet". Hälsa och rörelse är därför ett av våra prioriterade utvecklingsmål på skolan, säger Olympiaskolans rektor Maria Rosshagen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats