Vision

Vi arbetar för att våra elever ska känna trygghet, ta ansvar, kunna samarbeta, utveckla sin självständighet och få möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. För att kunna lyckas med detta lägger vi särskilt fokus på språk, kommunikation och tydliggörande pedagogik. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats