Planer och styrande dokument

Vi arbetar utifrån läroplanen LGRsär 2022. Vår läsårsplan beskriver vilka mål vi arbetar mot och hur. Vår trygghetsplan beskriver hur vi arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasseier och kränkande behandling.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats