Trygghet och studiero

Vi vill att alla elever ska känna trygghet och studiero, acceptans för individers olika personligheter och förutsättningar samt att all personal arbetar aktivt för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten i Olympiaskolan ska präglas av förutsägbarhet, tydlighet och struktur som är viktiga förutsättningar för trygghet och god studiero.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats