Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Bällstabergsskolan ser vi många fördelar med att ha VFU-studenter:

  • Studenterna får vara en del av verksamheten.
  • Studenterna bidrar i pedagogiska diskussioner till skolutveckling.
  • Bra för framtida rekrytering.

Som ny lärarstudent träffar du skolans VFU-samordnare vid första tillfället. Då får du information om skolan och har möjlighet att ställa frågor. Du tillhör ett arbetslag under din praktik och följer handledaren i det dagliga arbetet. Handledaren utformar tillsammans med dig din studieplan och medverkar till att du får träna dig i yrket. Handledaren är din reflektionspartner som ger feedback och stöd.

På Bällstabergsskolan är handledarna positiva till att ta emot studenter. De säger:

 ”Man utvecklas som pedagog och funderar själv över sitt ledarskap.”

”Det är bra kompetensutveckling för mig.”

”Jag får många nya idéer att använda i min undervisning.”

”Jag får möjlighet att se eleverna i en annan lärsituation.”

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats