Åttesta

Åttesta ligger i norra delen av Frösunda socken.

Karta

Gård

Åttesta karterades första gången storskaligt år 1637, vilket redovisas i den geometriska jordeboken A9:73. Byn bestod av tre gårdar, ett skattehemman som var den största gården värderad till 11 öresland, ett akademihemman som var värderat till 7 öresland och ett litet frälsehemman värderat till 2 öresland. Sammanlagt var hela byn värderad till 20 öresland, det vill säga 2 ½ markland. Det årliga utsädet var sammanlagt 18 tunnor och årligen kunde skördas 72 lass hö.

Karta

År 1735 (A29-30:1) gjordes en avmätning av Åttesta ägor.

År 1743 (A29-30:2) gjordes ytterligare en avmätning.

År 1765 (A29-30:3) storskiftades Åttesta ägor.

Gård

År 1851 (A29.30:4, protokoll) inleddes laga skifte av Åttesta.

Karta

I slutet av 1980-talet inventerades tre betesmarker på Åttesta ägor, en norr om Åttesta soldattorp och två norr om Pluggen. Betesmarkerna var artrika och här fanns bland annat kattfot och älväxing.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats