Solsta

Solsta ligger i sydvästra delen av Frösunda socken.

Karta

Namnet är en sammansättning av förleden sol- och efterleden –sta.

Solsta har inte karterats med någon geometrisk jordebokskarta. Det finns dock en storskifteskarta daterad år 1771 (A29-20:1). Kartan redovisar samtliga ägor till Solsta och bebyggelsen på gårdstomten var tydligt kringbyggd. I södra delen av tomten fanns en brunn. Av textbeskrivningen till kartan framgår att det fanns hampland, kryddland, humlegård och kåltäppa.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats