Odenslunda

Odenslunda ligger centralt i norra delen av Frösunda socken. Ägofiguren är ganska liten och väl sammanhållen.

Karta

Namnet är en sammansättning av det hedniska gudanamnet Oden-, ett genetiv –s och efterleden –lunda.

Grupp människor

År 1787 (A29-15:1) gjordes en ägomätning av Odenslunda ägor. Gården brukades av en brukare. Det årliga utsädet låg mellan 11 och 13 tunnor och ängsskörden var 27 lass hö. 
En kvarn redovisas i kartan.

Karta

Det finns inga skifteskartor över Odenslunda.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats