Stora Luttergärde

Stora Luttergärde ligger i västra delen av Frösunda socken.

Karta

År 1706 (A29-12:1) gjordes en kartering av Stora Luttergärde ägor.  Det framgår av textbeskrivningen till kartan att de två gårdarna utgjorde kyrkohemman som tillhörde Uppsala akademi. Det årliga utsädet varierade mellan knappt 13 tunnor och drygt 17 tunnor och höskörden var 40 lass.

Karta

År 1789 (A29-12.2) gjordes en tomtdelning som visar att här fanns tre brukningsdelar av byn.

Hus

Stora Luttergärde berörs till en mycket liten del av riksintresse för kulturmiljövården K 75.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats