Näs

Näs ligger i centrala delen av Frösunda socken och gränsar till Torsholma, Vreda, Rolsta och Helgö. Näs ägor har varit splittrade på tre olika platser i socknen och har legat i ägoblandning med Torsholma. Näs och Torsholma har haft samma ägare.

Karta

Näs redovisas i flera kartor som är registrerade under Torsholma.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats