Billsta

Karta

Namnet är en sammansättning av förleden bill- och efterleden –sta.

En av kommunens sju medeltida sätesgårdar.

Hus

År 1794 (A29-3:1) gjordes en ägomätning av Billsta.

Karta

Billsta laga skiftades år 1902 (A29-3:5, protokoll)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats