Ekeby

Ekeby ligger i södra delen av Frösunda socken. Det är oklart hur Ekeby ägor var avgränsade då gården låg under Lindholmen under historisk tid.

Karta

Namnet är en sammansättning av en variant av ordet ek som bildar förleden eke- och efterleden –by. Namnet torde kunna tolkas som bebyggelsen på platsen där det fanns ek. Denna brukningsenhet har även benämnts Herrs-Ekeby eller Härads-Ekeby.

Gammal fallfärdig byggnad

Herrs-Ekeby har tillhört Lindholmens gård och finns bland annat redovisad på en karta över Lindholmen upprättad år 1727 (A75-9:1). Herrs-Ekeby brukade årligen 24 tunnor åker.

Se vidare Lindholmen i Orkesta socken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats