Torsholma

Torsholma ligger mitt i Frösunda socken, strax norr om Prästgården ägor. Torsholma har haft mark på flera platser i socknen och tillsammans med Näs bildar Torsholma en sammanhängande ägofigur från sockengränsen i väster till sockengränsen i öster.

Karta

Namnet är en sammansättning av det hedniska gudanamnet Tor- och efterleden som en variant av ordet –holm.

Det finns ingen geometrisk jordebokskarta över Torsholma ägor.

Flygfoto

År 1771 (A29-27:1) genomgick Torsholma samtliga ägor storskifte. Av kartans textbeskrivning framgår att hela byn hade en (kvinnlig!) ägare. Byn var värderad till 40 öresland, 5 markland och här fanns fem gårdar. Två av gårdarna var rusthåll och två andra augment (tillägg) till dessa. Näs anges vara en del av Torsholma by. I kartbilden redovisas bland annat platsen för sockenskräddarens stuga.

Karta

År 1783 (A29-27:2) genomfördes storskifte av inägorna till Torsholma.

År 1788 (A29-27:3) gjordes en hemmansklyvning av Näs. Ingen särskild karta upprättades, däremot hänvisas till 1783 års storskifteskarta.

År 1850 (A29-27:4, protokoll) genomfördes laga skifte.

År 1902 (A29-27:6, protokoll) genomfördes ytterligare ett laga skifte.

Hus

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats