Byle

Byle är beläget centralt i socknens södra del. Ägofiguren är liten och väl sammanhållen mellan Solsta och Vreda ägor.

Karta

Det finns ett gravfält RAÄ 102:1 på Byle ägor på ett impediment strax söder om gården.

Namnformen är medeltida och kommer av ordet bo eller böle.

Hus

Byle var ett skattetorp om 5 öresland då den kartlades år 1637 (A9:72). Det årliga utsädet uppgick till mellan 9 och 9 ⅓ tunnor och i ängsgärdet som låg i gärdeslag med Vreda skördades årligen 25 lass hö. Relationen var knappt 1:3 vilket innebär att man i Byle fortfarande var mer beroende av boskapsskötsel och animalieproduktion än spannmålsodling.

Karta

År 1699 (A29-29:1) anges Byle vara ett till Vreda ¼ avgärda skattehemman. I ena hörnet av kalvhagen strax väster om gården fanns en humlegård. Det årliga utsädet till Byle var nästan 9 tunnor och höskörden nästan 26 lass hö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats