Åvasta

Åvasta ligger i norra delen av Frösunda socken.

Karta

År 1776 (A29-31:1) storskiftades Åvasta by.

År 1875 (A29-31:2, protokoll) inleddes laga skifte av Åvasta by.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats