Clavis fritidshem

Fritidshemmet på Clavis vänder sig till de elever som går i åk 1-6 och är inskrivna på Clavis.

Vi delar in oss i två till tre grupper, dels yngre och dels äldre. Vi har hög personaltäthet och under eftermiddagarna arbetar ca 7 personal beroende på personliga scheman.

Tiderna som erbjuds är 07.00-17.00. Vi erbjuder mellanmål vid klockan 14.10 på eftermiddagarna. Vi har några fasta aktiviteter som bestäms i början på terminen. Under loven brukar det erbjudas någon utflyktsaktivitet om barnen vill.

Vi har ett nära samarbete med skolan (personalen arbetar i klasserna under dagarna) och har ett bra helhetsperspektiv.

Om ni önskar plats hos oss fyller ni i en ansökan på kommunens hemsida.
Inskolningar börjar v.32. Vi vill att föräldrarna är med en stund första dagen eller, vid behov, en längre tid, tills barnet känner sig tryggt. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats