Elever från Olympiaskolan med i filminspelning

elevSvenska bordtennisförbundet nystartade utvecklingsprojekt PING PONG POWER är nu i arbete med att spela in olika filmer för att visa upp verksamheten. De sökte elever som kunde delta i filmerna och några elever från Olympiaskolan fick erbjudande om att delta.

PING PONG POWER är ett samlingsnamn för en modern bordtennisrörelse – en rörelse som omfamnar olika och nya målgrupper, vilket tydligare återspeglar den mångfald av människor som samhället består av. Pingis för alla överallt! 

Syftet är enkelt – bordtennisfamiljen behöver utmana sig själv i vad en bordtennisverksamhet kan – och bör vara. Genom att ha en öppen, inkluderande och nyfiken syn på hur en verksamhet kan förändras, kan vi också skapa nya möjligheter för hur vår verksamhet kan se ut – och därmed bli fler, skriver SBTF på sin webbsida.

Under inspelningen deltog eleverna i övningar och bordtennisspel anpassade för våra olika målgrupper. Alexander Öhgren, aktiv idrottare i paralandslaget och anställd inom bordtennisförbundet deltog och instruerade eleverna. Alexander satsar på att tävla i Paraolympics 2024 i Paris.

Vi har som skola anmält intresse att vara med i detta projekt då vi tror att det ger både våra elever och vi som personal möjlighet att utvecklas och lära oss nytt. Vi ser även positivt på att vi bidrar till att bordtennisförbundet kan nå ut till en bredare målgrupp med sin verksamhet, säger Maria Rosshagen, Rektor Olympiaskolan i Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats