Glädjeruset- en riktig rörelsefest!

Idag den 20 september 2022 har Olympiaskolans arrangerat Glädjeruset, en riktig rörelsefest.

Glädjeruset handlar inte om resultat utan glädjen att röra på sig och vara en del av en gemenskap. Loppet genomförs i samarbete med Hugos stiftelse som arbetar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett gott och aktivt liv.

Maria Nordmark som arbetar för Hugos stiftelse deltog och var imponerad av att både elever och personal höll bra tempo och hade ett stort engagemang. När klass Zeus räknade ihop sina sträckor hade de sprungit eller gått hela 66 km.

I grundsärskolans läroplan står det att "Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet". Hälsa och rörelse är därför ett av våra prioriterade utvecklingsmål på skolan, säger Olympiaskolans rektor Maria Rosshagen.

I skolans värld arbetas det kontinuerligt med att stimulera elever till fysisk aktivitet och rörelse i syfte att förbättra skolresultat, hälsa och välbefinnande. Glädjeruset är en aktivitet som ligger helt i linje med detta arbete och skolans erfarenhet av loppet är enbart positiva. Glädjeruset arrangeras varje år på Olympiaskolan och såväl elever som personal deltar. Förväntningar byggs upp och elever och personal peppar varandra.

Gruppbild med tre kvinnor samt en person utklädd till sköldpadda

Flera av våra elever upptäcker förmågor de inte trodde fanns, vissa elever hittar en löparkompis och andra väljer att utmana sig själva genom att springa flera varv. På Olympiaskolan är Glädjeruset en aktivitet med hög energi, glädje och igenkänning för våra elever, säger Rigmor Johansson, idrottslärare Olympiaskolan.

Under dagens lopp deltog även kommunstyrelseordförande Parisa Liljestrand och kommundirektör Annika Hellberg, som delade ut medaljer till alla stolta elever. Till alla elevers förtjusning var även rektor Maria utklädd till sköldpadda och specialpedagog Anneli till dinosaurie när de hejade på eleverna. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats