Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Olympiaskolan / Nyheter / Kulturkarusellen- Samverkan för att gynna elevernas utveckling och lärande

Kulturkarusellen- Samverkan för att gynna elevernas utveckling och lärande

För att Olympiaskolans elever ska få stöd i den instrumentala delen av musikundervisningen och tillgång till en välutrustad musiksal har skolan valt att samarbeta med Kulturskolan under läsåret 2021/2022. Samarbetet kallas Kulturkarusellen, där två klasser (ämnen) får prova på instrument och undervisas av musikpedagoger i Kulturskolans musikmiljö. Det är blåsinstrument, slagverk och stränginstrument i höst. Musikläraren på Olympiaskolan fångar upp arbetet på Kulturskolan och fortsätter med en samma röda tråd i ordinarie musikundervisning.

-Det här samarbetet är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta över förvaltningsgränserna och bidra till kollegialt lärande och utveckling i våra verksamheter, säger Maria Rosshagen, Rektor på Olympiaskolan i Vallentuna.

Linda Lilja, Musiklärare på Olympiaskolan säger att Kulturkarusellen skapar massor av värde för eleverna. Utbildningsmässigt får de pröva instrument som de inte kommer i kontakt med på Olympiaskolan. Jag som musiklärare har kunnat skapa en röd tråd i det vi gör på Kulturskolan med det vi sen arbetar med i klassrummet. Eleverna får också byta miljö och komma till en musikmiljö som inspirerar dem på olika sätt.

Våra elever har skrattat och haft underbart roligt i och med den första delen av kulturkarusellen - Blåsinstrument med Dicken och Magnus. Elever och pedagoger som varit med har älskat aktiviteten. Det har varit många tummar upp. Nu ser de fram emot att träffa lära sig ännu mer om slagverk. Eleverna ser bland annat fram emot att få spela "We will rock you" på trummor.

Vi kan verkligen göra mycket av vår samverkan framöver. Det kan till exempel vara musikframträdanden och tematiska aktiviteter. Det kan ge Vallentuna kommun ännu ett spår med musik, sång och kanske dans med positiva och glädjespridande utövare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats