Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Olympiaskolan / Nyheter / Eleverna på Olympiaskolan ställer ut i Kulturfönstret i Vallentuna Kulturhus

Eleverna på Olympiaskolan ställer ut i Kulturfönstret i Vallentuna Kulturhus

Eleverna på Olympiaskolan ställer ut i Kulturfönstret i Vallentuna kommunhus under temat "Språk och texter". Klasserna har inom olika arbetsområden arbetat med språk och texter. Ett exempel är eleverna Hestia och Apollon som har arbetat med gemensamt diktskrivande där de valt bilder eller föremål utifrån ett tema. Eleverna har satt ord på vad de tycker att bilderna symboliserar och satt ihop orden till en dikt. 

Elevernas dikt:
"Ögon som talar , Mun som strålar, Mun som skrattar, Ögon som är glada, Mun som vill äta, Ögon som risgryn, Mun som ler"

Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse av ord och begrepp samt förmågan att läsa, skriva och delta i skriftspråkliga aktiviteter. Genom att eleverna får möta och uppleva olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden, som är en del av läoplanen för grundsärskolan (Lgsär 22).

- Dikter är ett sätt att bygga broar mellan människor. Genom dikter får vi möjligheten att uppleva, tänka och känna och samtala tillsammans, säger rektor Maria Rosshagen.

Varmt välkomna att komma och titta på utställningen i Kulturförnstret på Kulturhuset i Vallentuna. Utställningen visas fram till den 12 december.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats