Skadeanmälan digitala verktyg

Om något händer med den iPad som du lånar av skolan måste du göra en skadeanmälan. Försäkringen gäller för fysisk skada genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Försäkringen gäller även vid rån och överfall.

Skadeanmälan

Här kan du göra skadeanmälan av digitala verktyg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats