Skolsamråd

Olympiaskolans föräldrasamråd träffas en gång per termin och alla vårdnadshavare är välkomna att delta. Syftet med samråd är att skapa dialog mellan skola och vårdnadshavare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats