Elevråd

Olympiaskolans elevråd har representanter från samtliga klasser och elevrådet samlas 2-4 gånger per termin. Klassråd genomförs i alla klasser månadsvis.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats