Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Lovisedalsskolan tar regelbundet emot lärarstudenter under deras VFU.

När en student har fått sin placering på Lovisedalsskolan bekräftad tas kontakt med skolans VFU-samordnare, Sara Laurent och meddelar önskemål, syfte och mål med aktuell kurs samt eventuella VFU-uppgifter. VFU-samordnare vidarebefordrar informationen till din blivande handledare och aktuellt arbetslag.

Som ny lärarstudent hos oss på Lovisedalsskolan träffar du skolans VFU-samordnare vid första tillfället. Då diskuterar vi dina inriktningar, visioner och förväntningar inför VFU-perioderna. Under mötet får du också information om skolan, skolans profil och värdegrund.

Vi ser positivt på att studenten får ta del av alla delar i en lärares uppdrag - daglig planering, undervisning och uppföljning och samarbetet med elever och vårdnadshavare.

VFU-samordnare

Sara Laurent

E-post
sara.laurent@vallentuna.se

Telefon
08-587 856 34

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats