Bergby

Bergby gård i norra delen av socknen ligger idag på Molnby ägor.

Karta
Karta över området där Bergby låg.

Namnet är ett –bynamn med ett naturbeskrivande förled berg-.

Bergby bestod under historisk tid av en ensamgård som var värderad till 8 ⅓ öresland, dvs något större än en fullsutten gård. Gårdens ägoförhållanden (jordnatur) framgår inte av 1630-talets kartmaterial.

Karta
Karta över Bergby 1635. Gården är markerade med A.

Utsädet var årligen mellan 8 ½ och nästan 10 tunnor och i Sormängen kunde årligen 17 lass hö skördas. Relationen mellan åker och äng var dock mindre än 1:2 vilket tyder på att spannmålsproduktionen var relativt betydelsefull i Bergby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats