Veda

Veda är beläget i norra delen av Vallentuna socken. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Orkesta socken.

Karta
Dagens Veda med omgivadne fornlämningar.

Namnet är ett kort naturnamn som torde betyda skog.

Byggnad
Veda gård för mer än hundra år sedan. Fotograf: Zackeus Carlsson 1910.

Veda utgjorde under historisk tid en del av godskomplexet Lindholmen och finns därför med i äldre storskaligt kartmaterial som upprättats primärt för Lindholmen. Veda anges år 1727 (A75-9:1) årligen ha brukat 17 tunnor åker och tagit 75 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således 1:4,5.

Karta
Del av karta A75-9:1 som visar Veda gård som den tedde sig 1727.

Sylta har varit ett medeltida torp under Veda. Gädderö var en gård som avhystes.

Det finns även en rågångsbestämning mot Lappdal år 1759 (A112-42:1).

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan framgår att det fanns två gårdar i Veda och utöver dessa fanns nio bebyggda lägenheter. Arealen brukad åker uppgick till knappt 117 hektar. Det fanns ingen naturlig ängsmark kvar.

Byggnad
Veda gård i samband med att den renoverades 1995. Fotograf: Gun Hillbo 1995.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats