Foderby

Foderby ligger i centrala delen av Vallentuna socken, söder om Molnby, öster om Västanberga och väster om Ubby. Ägofiguren är delad i en mindre inägodel öster om Västanberga och söder om Bergby. Utmarken var omfattande och belägen i nordväst.

Karta
Karta över dagens Foderby.

Namnet är ett –bynamn.

Foderby utgjorde under historisk tid en by med två gårdar, båda frälsehemman om sammanlagt 1 och ⅛ markland. Foderby karterades tillsammans med Västanberga, Nyby och Ekeby år 1635 (A10:64-65). De två frälsegårdarna i Foderby var olika stora, den större var värderad till 6 öresland, den mindre till 3 öresland. Det årliga utsädet låg sammanlagt på mellan 11 och 13 tunnor och den årliga höskörden på 32 lass. Relationen mellan åker och äng låg kring 1:3.

 Karta

Del av karta A10:64-65. Gårdarna i Foderby är markerade med B1 och 2. Västanberga gård är markerad med A.

Foderby tillhörde en tid Lindö gods.

År 1788 (A112-9:1) gjordes ett storskifte av ängsmark.

Familj som står framför ett hus
Framför Foderby gård i Vallentuna står Valborg Gustavsson, Elsa Östervall, Julia Gustavsson med sonen Allan Gustavsson, Edla Gustavsson, Gunnar Nitzell och Ester Jirstedt.

År 1902 (A112-9:2) inleddes laga skifte av Foderby ägor. Det fanns då tre brukare av byn varav två även hade del i utjordarna. Enligt beskrivningen till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 fanns på Foderby bara en gård, men nio bebyggda lägenheter. Arealen brukad åker var drygt 100 hektar och det fanns relativt mycket naturlig ängsmark kvar – nästan 15 hektar.

Gård
Foderby gård med äldre gårdsbebyggelse. Fotograf: Svante Berg 1994.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats