Tallhammar

Tallhammar är beläget i nordvästra delen av Vallentuna socken.

Karta
Dagens Tallhammar med omgivningar.

Namnet är en sammansättning av förleden tall- och efterleden –hammar. Tolkningen torde vara Tallskogen och det är en sent tillkommen bebyggelse i ett område som utgjort utmark.

Hus
Hus vid Tallhammar. Fotograf: Okänd ca 1940.

Tallhammar utgjorde under historisk tid en ensamgård.

I slutet av 1980-talet inventerades floran i betesmarker vid Tallhammar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats