Elevhälsa

Det grundläggande elevhälsoarbetet på Hagaskolan sker varje dag i mötet med eleverna och i reflektion med kollegor. Det är i lärprocessen, i relationen mellan pedagoger och elever som det mest betydelsefulla i skolan sker. Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet, fritidshemmet och på rasterna. Alla pedagoger på skolan arbetar kontinuerligt med att skapa en så positiv och trygg lärsituation som möjligt för eleven. Att arbeta för samarbete med elevens vårdnadshavare tror vi är en viktig framgångsfaktor i elevhälsoarbetet. Elevnära arbete som sker i arbetslagen är främst kollegial handledning kring elevernas lärmiljö, samspel och relationer för att synliggöra elevernas lärande och behov och utifrån det finna möjligheter och lösningar.

Elevernas hälsa är en fråga för alla i skolan, och elevhälsan omfattar alla skolans elever. Elevhälsoteamet (EHT), med sina olika kompetenser, är en central resurs i skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagoger och skolkurator arbetar nära verksamheten och är känt av såväl elever som personal. Hagaskolans arbetssätt och rutiner för elevhälsoarbete beskrivs i vår elevhälsoplan.

På Hagaskolan vill vi lägga så mycket fokus som möjligt på det främjande och förebyggande arbetet så att de åtgärdande insatserna kan sättas in där de allra bäst behövs.

Rektor

Anna Andréasson

E-post
anna.andreasson@vallentuna.se
Telefon
08-587 862 48

Biträdande rektor/specialpedagog årskurs 6-9

Linda Rainsson

E-post
linda.rainsson@vallentuna.se
Telefon
08-587 849 18

Biträdande rektor årskurs F-3

Camilla Jonsson

E-post
camilla.jonsson@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 71

Biträdande rektor årskurs 4-5 och Topasen F-9

Ellie Dahlberg

E-post
ellie.dahlberg@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 74

Skolsköterska

Marie Nordström

E-post
marie.nordstrom@vallentuna.se
Telefon
08-587 852 60

Skolsköterska

Ingela Land

E-post
ingela.land@vallentuna.se
Telefon
08-587 852 97

Kurator

Cecilia Tängermark

E-post
cecilia.tangermark@vallentuna.se
Telefon
08-587 852 78

Skolpsykolog

Cecilia Bringhammar

E-post
cecilia.bringhammar@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 47

 

Studie- och yrkesvägledare

Amanda Bizzozero

E-post
amanda.bizzozero@vallentuna.se
Telefon
08-587 849 88

Specialpedagog årskurs F-3

Regina Folkesson

E-post
regina.folkesson@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 04

Specialpedagog årskurs 4-6

Eleonor Bodin

E-post
eleonor.bodin@vallentuna.se

Telefon
08–587 848 96

Specialpedagog Topasen

Carina Ljung

E-post
carina.ljung@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 28

Lärare i svenska som andraspråk

Natalia Breitkopf

E-post
natalia.breitkopf@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats