Organisation

Vi är en skola med elever från F–9. Vi har också fritidsverksamhet för år F–2 samt klubbverksamhet för de äldre eleverna. Vi samarbetar med förskolorna i vårt närområde inför överlämnandet mellan förskola och skola för att övergången ska bli så bra som möjligt. Inför varje nytt läsår bjuder vi in vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklass till en informationskväll.

Vi samarbetar också vid de tillfällen då en elev byter skola, så att mottagande skola ska få god information om eleven.

Vi arbetar för ett nära samarbete med föräldrar och vill tillsammans med dem utveckla skolan på bästa sätt. För oss är det viktigt med snabb återkoppling och klara besked. Vi har en aktiv och väl fungerande föräldraförening, som ledningen har ett utvecklande samarbete med.

Vi har fyra arbetslag på skolan; Smaragden F–3, Citrinen 4–6, Rubinen 7-9 samt fritids.

Ledningsgruppen består av rektor, tre biträdande rektorer, administrativ samordnare och enhetschef för fritids.

Elevhälsoteamet består av rektor, tre biträdande rektorer, enhetschef för fritids, specialpedagog, speciallärare, svenska som andraspråkslärare, kurator, två skolsköterskor samt två skolpsykologer från barn- och elevhälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats