Organisation

Hagaskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 9 med ca 800 elever och ca 100 medarbetare.

Fritidshemmet erbjuds för eleverna i årskurs F-6 och verksamheten sker på de fyra olika avdelningarna: Smaragden, Opalen, Topasen och Klubben.

Hagaskolan har fyra arbetslag: Smaragden åk F–3, Citrinen åk 4–6, Rubinen åk 7-9 samt Fritidshemmet F-6. Våra särskilda undervisningsgrupper, Topasen, ingår i dessa arbetslag. Vi arbetar även i ämneslag i kompetensutvecklingssyfte.

Ledningsgruppen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en enhetschef för fritids.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, enhetschef för fritids, specialpedagoger, kurator, skolsköterskor samt skolpsykolog från Barn- och elevhälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats