Organisation

Hagaskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 9 med ca 800 elever och ca 100 medarbetare.

Hagaskolan har fyra arbetslag:

Smaragden åk F–2, Citrinen åk 3–5, Rubinen åk 6-9 samt Fritidshemmet F-6.

Våra särskilda undervisningsgrupper, Topasen, ingår i dessa arbetslag.

Fritidshemmet erbjuds för eleverna i årskurs F-6 och verksamheten sker på fem avdelningar: Smaragden F, Smaragden 1, Opalen (åk 2), Topasen och Klubben (åk 3-6).

Skolans ledningsgrupp består av rektor och fyra biträdande rektorer. Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, kurator, skolsköterskor samt skolpsykolog från Barn- och elevhälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats