Hagaskolan – så kom den till

Det första spadtaget för Hagaskolan togs den 7 mars 2017. Cedervalls Arkitekter ansvarade för designen och utformningen av skolan och JM Entreprenad AB ansvarade för bygget. Hagaskolan är en 3-parallellig F–9-skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Förskolan och skolan har moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt.

Skolbyggnaden

Skolan består av en byggnad i två plan med flera tydligt separerade, men ändå funktionellt, sammanhängande huskroppar. Huvudbyggnaden består av fyra delar utformade som "diamanter". De är sammanbundna av ett Stortorg dit alla entréer (förutom förskolans) vänder sig vilket gör att det blir naturligt att röra sig mellan de olika hemvisterna och övriga verksamheter. I mitten av Stortorget finns "Kunskapens träd" – en utformad trädstam som sträcker sig från bottenvåning till övervåning, den innehåller bland annat en föreläsningssal. Trädet är klätt med naturmaterial vilket även fungerar som ljuddämpare. I trädets topp, som en koja ovanför stammen, ligger biblioteket. Det ligger i anslutning till högstadiets lokaler och där finns grupprum och enskilda studieplatser. Den stora trappan inbjuder till sociala möten och som läktare mot scenytorna utanför musiksalen och skolrestaurangen på bottenvåningen. Trappan i anslutning till trädstammen är också en naturlig gångväg för de äldsta eleverna när de rör sig mellan våningsplanen.

Tre av de fyra diamanterna som är i två plan innehåller huvudsakligen hemvister för olika åldrar.

  • I den nordöstra diamantens bottenvåning finns förskolans lokaler, på övervåningen har årskurs 7–9 sina lokaler.
  • I den sydöstra diamanten har årskurs F–3 sina lokaler på både botten- och övervåning.
  • I den sydvästra diamanten har årskurs 4-6 hela övervåningen och halva bottenvåningen, i den andra halvan av bottenvåningen har särskilda undervisningsgruppen (SU) sina lokaler.
  • I den nordöstra diamanten finns skolrestaurang och musiklokaler på bottenvåningen, på övervåningen finns lokaler för praktiskt-estetiska ämnen samt mellanstadiets klubbverksamhet.
  • Idrottshallen är en separat byggnad i två plan med förbindelse till skolbyggnadens övervåning.

Pedagogiskt fokus

Tre ledord har styrt utformningen av skolan för att stödja det pedagogiska arbetet optimalt.

  • Kunskapshöjande miljöer vilket innebär att undervisningen ska organiseras på olika sätt under olika tider för att möta elevernas behov. Alla ytor ska erbjuda plats för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.
  • Samspelande miljöer där eleverna ska ges möjlighet till ökat ansvar för sin lärmiljö i takt med ökad förmåga och stigande ålder.
  • Inspirerande miljöer där ytorna ska inbjuda till viss aktivitet och rörelse och det pedagogiska materialet ska presenteras på ett attraktivt sätt.

En naturlig del av skogen

Arkitektens vision har varit att skolan ska upplevas som en naturlig del av skogen – "En skola i skogen". Själva skolbyggnaden består av ett tegel som harmoniserar vackert med skogen runtomkring. Byggnaden saknar även sockel för att förstärka känslan av att växa upp ur marken. Invändigt används trämaterial för att skapa en lugn miljö.

Diamanterna och idrottshallen är utformade som monoliter, tunga och stabila stenar.

Verksamhetsanpassade lokaler

Förskolan har en egen del med tillhörande skolgård. Den ska så mycket som möjligt ses som en del av stora Hagaskolan. Lokalerna stödjer samarbeten mellan förskola och skola på olika sätt. Till exempel genom att elever hälsar på i förskolan och genom att förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

De större barnen sitter samlade med årskurs F–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9 i varsin diamant. Tanken har varit att miljön ska anpassas utifrån ålder. Barn lär på olika sätt och den fysiska miljön ska svara upp mot det genom att erbjuda en bred variation av miljöer. De äldre eleverna har till exempel behov av gemensamma ytor för god kommunikation, medan de yngre eleverna har behov av lek, rörelse och vila.

De gemensamma ytorna ska bidra till samhörighet och känslan av att vara EN skola. Alla ytor ska erbjuda platser för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.

Bilfri skolgård

Hagaskolan har en bilfri skolgård, avlämning av elever samt skolans parkeringsplatser är belägna söder om skolbyggnaden vid Vallentuna IP.

Förskolan har parkeringsplatser för lämning och hämtning norr om skolbyggnaden med infart från Lingsbergsvägen.

Skofri skola

Skolan är helt skofri utifrån ett miljöperspektiv. Det innebär mindre städning, högre trivsel och trygghet samt mindre skadegörelse.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats