Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Hagaskolan / Om Hagaskolan / Den särskilda undervisningsgruppen Topasen (före detta Vallen)

Den särskilda undervisningsgruppen Topasen (före detta Vallen)

Topasen är en särskild undervisningsgrupp som i huvudsak riktar sig till barn med grav språkstörning.Topasen tillhör från och med läsåret 2019/2020 Hagaskolan. Hagaskolan är elevernas hemskola och varje elev har sin egen klasstillhörighet. Personalen på Topasen tillhör skolans arbetslag och leds av biträdande rektor för respektive stadium samt fritidsverksamhet.

Topasens elever undervisas i mindre grupper i de teoretiska ämnena. I de praktiskestetiska ämnena undervisas de yngre eleverna, årskurs F–6, inom Topasens verksamhet medan de äldre eleverna, årskurs 7–9, är integrerade med sin klass.

Lokalerna är anpassade och byggda utifrån verksamhetens behov. De är placerade centralt på skolan i anslutning till huvudentré, centralhall, bibliotek samt matsal. Det gör att Topasens elever kan känna delaktighet och umgås i gemensamma miljöer samtidigt som de också kan vistas i sina egna lokaler.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats