Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i centrala Vallentuna / Hagaskolan / Nyheter / Att motverka näthat- En handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete

Att motverka näthat- En handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete

Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta utmaningar i arbetet med värdegrund och mot kränkningar.

Pelle Wijkström och Carin Thörnqvist, lärare på Hagaskolan i Vallentuna såg ett behov att att samla idéer, tankar och metoder för att motverka näthat och hur man som vuxen förebild kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Resultatet blev boken "Att motverka näthat- En handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete".   

Denna bok visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och erbjuder en metod för att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på författarnas väl beprövade erfarenheter. Läsaren ges här en helhetsbild av utvecklingsarbetet: från uppstart till implementering, och därefter processen av att driva värdegrundsarbetet med en tydlig progression. Boken visar på vikten av att nyttja elevers kunskaper och erfarenheter och den vill framhålla att det aldrig är för sent att påbörja ett förebyggande värdegrundsarbete. I boken presenteras även förslag på övningar, enkäter och exempel på hur ett värdegrundsarbete kan se ut under ett år.

Att motverka näthat vänder sig till verksamma pedagoger, elevhälsoteam, skolbibliotekarier och rektorer/skolledare. Den vänder sig även till dig som förälder och vårdnadshavare för att skapa en djupare förståelse för den digitala värld era barn lever i, vilka utmaningar det medför och vad du som vuxen kan göra för att arbeta med värdegrundsfrågor hemma.

- Boken skickas ut till flertalet skolor och rektorer i Vallentuna. Vi lär av varandra i Vallentunas kommunala skolor, säger Pelle Wijkström, lärare Hagaskolan och en av författarna till boken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats