Distansundervisning i åk F-3 och fritids

Utifrån rekommendation från Smittskydd Stockholm har Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna fattat beslut om att stänga Hagaskolans årskurs F-3 inklusive fritidsverksamhet för berörda årskurser under perioden torsdag 25/2 till och med onsdag den 3/3 på grund av omfattande smittspridning lokalt på skolans lågstadium och fritids.

Från och med 25/2 övergår därför berörda årskurser till distansundervisning.

Årskurs 4-9 har närundervisning som vanligt på plats på skolan imorgon och på fredag, enligt ordinarie schema. Beslutet om distansundervisning i årskurs 7-9 i vecka 10 kvarstår.

Eleverna i åk F-3 påbörjar sin skoldag först kl 10.00 på torsdagen den 25/2.

Undervisningen på torsdagen är mellan kl. 10:00-14:00 och på fredagen kl. 08:15-14:00. Respektive lärare informerar sin klass om planering för dagarna. Eleverna arbetar efter lärarens planering och lärare kommer att vara tillgängliga för elever och vårdnadshavare vid behov i Google Meet.

Skolmat
De elever som har behov att hämta skolmat kan göra det genom att anmäla via länk i SchoolSoft. Se separat information i SchoolSoft som läggs ut inom kort.

Fritidsverksamhet
Enligt smittskyddsläkaren ska fritidsverksamhet reduceras till att endast ta emot barn med lagstadgat behov av sådan omsorg samt barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga sektorer enligt MSB:s beskrivning:

MSBs beskrivning av samhällsviktiga sektorer

De barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster och är därmed i behov av omsorg dessa dagar behöver ta kontakt Enhetschef för fritids, Ann Toninelli via e-post så snart som möjligt ann.toninelli@vallentuna.se

Provtagning
Smittskydd Stockholm och skolan uppmanar såväl vårdnadshavare, elever som medarbetare till provtagning för Covid-19 vid symtom och att återkoppla till skolledningen vid positivt testresultat för Covid-19.

Tillsynsansvar
När en elev är hemma eller får undervisning hemma på distans är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs.

Vi på skolan uppdaterar information till er vårdnadshavare både via SchoolSoft och Hagaskolans webbsida.

Tack för ett gott samarbete och tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar

Anna Andreasson
Rektor Hagaskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats